17,5 MLN TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU

mrot-turysci-zagraniczni-msitWedług szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki, liczba turystów zagranicznych wyniosła w 2016 roku 17,5 mln tj. o 4,5% więcej niż w 2015 roku a liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 80,5 mln, tj. o 3,5% więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej turystów odwiedziło województwo mazowieckie.


Największa liczba przyjazdów turystów zagranicznych została odnotowana w województwach małopolskim i mazowieckim (po 3 mln), dolnośląskim (2,2 mln), zachodniopomorskim (1,9 mln) i pomorskim (1,7 mln).

Przyjazdy do Polski według miesięcy nie były rozłożone równomiernie - najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale (30,9%), kiedy w Polsce przypada sezon turystyczny. Według miesięcy największa liczba przyjazdów miała miejsce w lipcu (2,0 mln) i sierpniu (1,9 mln).

Największą grupę turystów według wieku stanowiły osoby od 25 do 54 lat (68,9%), natomiast najmniej liczną była grupa seniorów 65 lat i więcej (4,6%).Średnio pobyt w Polsce wynosił 6,2 noclegu (wobec 5,5 w 2015 r.) i był dłuższy od zanotowanego w 2015 roku o 12,7%Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 458 USD na osobę (więcej o około 2,7% niż w roku 2015). Najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 692 USD na osobę) oraz turyści z krajów zamorskich (1 437 USD).

Komunikat „Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku” został opracowany przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS.

Do pobrania: charakterystyka-przyjazdow-cudzoziemcow-do-polski-w-2016-roku.pdf

 

 

mrot-turysci-zagraniczni-msit 

Źródło, zdjęcie i materiały: Aktualności Turystyczne