JAK ZAPLANOWAĆ WYCIECZKI PO MAZOWSZU

mrot-umwm-szkoly„Z daleka od serca, czyli podróż po zakątach Mazowsza”, „Jak zaplanować wirtualne i realne wycieczki po Mazowszu”, „Zapomniani… zasłużeni dla Mazowsza” – to niektóre z tematów zwycięskich scenariuszy konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Do mazowieckich szkół trafią w nowym roku szkolnym.


Wcześniej 19 najlepszych wybranych prac znajdzie się w specjalnej publikacji przygotowywanej przez samorząd Mazowsza we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

 

– Jestem przekonany, że zwycięskie i wyróżnione scenariusze lekcji będą dla mazowieckich nauczycieli inspiracją do prowadzenia ciekawych zajęć o naszym regionie. Wyróżnia go  bogaty potencjał kulturowy, historyczny, gospodarczy i naukowo-badawczy. Gratuluję pomysłów autorom prac. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do korzystania z gotowych scenariuszy – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Poznaj swój region
Projekt wprowadzenia lekcji regionalizmu w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich typów szkół powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego. Konkurs na scenariusz lekcji o Mazowszu to kolejny etap działań w ramach budowania więzi regionalnych i lokalnych oraz poczucia przynależności do regionu m.in. wśród młodych Mazowszan. Pierwszym krokiem było wydanie „Kompendium wiedzy o Mazowszu” pod redakcją uznanych autorów (prof. Michała Kuleszy).

Najlepsze scenariusze
Do konkursu zgłoszono 64 prace. Ich autorzy rywalizowali w 3 kategoriach. Dla dzieci w wieku 7–9 lat zaproponowano 27 projektów scenariuszy. W kategorii 10–14 lat zgłoszono 23 plany lekcji, a dla najstarszej grupy 15–18 lat – 14. Najwięcej propozycji przysłali nauczyciele, były też prace autorstwa bibliotekarzy czy muzealników. Najliczniejsze zgłoszenia wpłynęły z Warszawy – 32 i Płocka – 18. Sześć prac nadesłali autorzy z Ostrołęki, 3 z Ciechanowa, po 2 z Radomia  i Siedlec. Autorzy najlepszych projektów otrzymali również nagrody pieniężne.

Konkurs zorganizowali Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


mrot-umwm-szkoly
Zdjęcie: Joanna Czechowicz-Bieniek
Źródło: Mazovia.pl