HOTELARZE A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

mrot-novotel-orbis-warszawa-centrumGrupa Orbis jako pierwsza firma z branży turystycznej zaprezentowała raport społecznej odpowiedzialności za rok 2016 z zaangażowania spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport pozwala ocenić aktywność Grupy w innych niż finansowe obszarach działalności. Został przygotowany według najnowszych międzynarodowych standardów, które staną się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018.


Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym; działa na rzecz racjonalnego gospodarowania żywnością i angażuje gości w zrównoważony rozwój; oszczędza zasoby wody i obniża zużycie energii oraz bierze udział w programie zalesiania i rozwoju polskich tradycyjnych sadów owocowych. – Odpowiedzialne zarządzanie spółką rozumiemy jako filozofię działania. Każda decyzja z zakresu odpowiedzialnego biznesu jest podyktowana tym, czego oczekują od nas nasi goście, rynek i pracownicy. Zrównoważony rozwój to także dobrze pojęta gospodarność przynosząca oczekiwane przez inwestorów oszczędności kosztów, a co za tym idzie wzrost wartości spółki – podsumował Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektorg Orbis S.A

 

mrot Program Planet21


Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem

Ochrona najmłodszych stanowi jedno ze zobowiązań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już w październiku 2012 roku, Grupa Orbis, jako pierwsza sieć hotelowa w Polsce, podpisała Kodeks Postępowania „The Code of Conduct”, mający na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań zapobiegających  tej formie krzywdzenia małoletnich. Program ochrony dzieci został następnie wdrożony w pozostałych krajach regionu. W ramach programu przeszkolono  już tysiąc pracowników hoteli w Polsce i Europie Wschodniej, w tym również 100 osób reprezentujących partnerów Orbisu: firmy ochroniarskie i korporacje taksówkowe.  W  Polsce dokument został przyjęty wyłącznie przez Grupę Hotelową Orbis, która jako jedyna wypełnia wszystkie jego  kryteria.

Mięso bez hormonów, jajka od kur z wolnego wybiegu, redukcja odpadów o  blisko 1/3

Orbis zobowiązał się do oferowania zdrowych i zbilansowanych posiłków, jednocześnie deklarując redukcję odpadów żywnościowych o 30 proc. Pierwszym z działań podjętych w ramach profilaktyki zdrowotnej, jest rezygnacja z serwowania mięsa z hodowli, w których zwierzętom podawane są hormony. Kolejnym krokiem, jest podpisanie z organizacją Humane Society International zobowiązania, że do 2020 roku wszystkie jajka podawane w hotelach Orbis, będą pochodziły od kur z wolnego wybiegu. Jednym z przedstawionych w raporcie priorytetów spółki, jest takie zarządzanie procesem zakupu, przetwarzania i przygotowywania żywności, by jak najmniejsza jej ilość była wyrzucana do kosza.

Pracownik w centrum

Dbałość o poszanowanie praw pracowników, ochrona zdrowia i dostęp do wiedzy, to podstawowe wartości deklarowane przez Orbis w relacjach z pracownikami. Dlatego, aż 84 proc. pracowników Orbisu jest zatrudnionych na umowy o pracę. Dodatkowo, każdego roku prowadzone są badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, a ich wyniki wyznaczają kierunki dalszych prac w tym obszarze. Sztandarowym projektem firmy jest także „Polityka różnorodności Orbis”, która jest zobowiązaniem spółki do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, do zarządzania różnorodnością grup pokoleniowych i kulturowych, do inspirowania i wspierania kobiet w rozwijaniu ich karier zawodowych oraz do dbania o to, by każdy pracownik czuł się komfortowo w swoim miejscu pracy i by miał odpowiednie wsparcie przełożonego w realizowaniu swoich pasji i ambicji.

Orbis dla środowiska naturalnego

Polityka środowiskowa Grupy opiera się na monitorowaniu obszarów, na które hotele mają największy wpływ na etapie ich budowy oraz eksploatacji. Jednym z  priorytetów, jest zapewnienie niskoemisyjności nowobudowanych hoteli oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez zielone certyfikacje takie jak na przykład certyfikacja BREEAM. Kolejnym elementem programu „Planet 21”, jest ochrona zasobów wodnych np. poprzez wybór środków do czyszczenia zawierających mniej szkodliwych substancji chemicznych i ograniczanie ich zużycia.

Zaangażowanie gości w zrównoważony rozwój

Odpowiedzialny biznes to także edukacja gości i zachęcanie ich do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności. Jednym z elementów programu, jest zachęcanie klientów do kilkukrotnego użycia ręczników. Pozwala to ograniczyć zużycie wody, zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków i zużywanych do prania detergentów. To spore oszczędności środowiskowe i finansowe. Połowę zaoszczędzonych w ten sposób środków Orbis przeznacza na  zalesianie i sadzenie nowych drzew. Pierwszym widocznym efektem działań jest program „Kosztela”, w ramach którego posadzono 6 500 drzew owocowych tradycyjnych polskich odmian.

Orbis już w 2011 roku opracował i wdrożył program Planet 21, będący strategią zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. – Program zakończył się sukcesem, dlatego zadecydowaliśmy o jego wznowieniu. Jesteśmy jedyną w Polsce grupą hotelową, która w tak kompleksowy i odważny sposób wykazuje, że odpowiedzialny biznes to  dużo więcej niż działania filantropijne, czy zbiór zasad etycznych. To integralny element filozofii działania każdego hotelu, już na etapie jego projektowania i budowy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To dzięki odpowiedzialnym decyzjom, Orbis zbudował i nadal buduje swoją reputację: zarówno wśród  klientów i partnerów biznesowych jak i wśród pracowników – komentuje Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Cały raport jest do pobrania na: http://www.orbis.pl/relacje-inwestorskie/raporty-pozafinansowemrot-novotel-orbis-warszawa-centrum
Zdjęcie: Accorhotels.com
Źródło i grafika: e-htoelarz.pl