KONKURS INNOWATOR MAZOWSZA

mrot-innowator-mazowszaMłody przedsiębiorco i młody doktorancie, to ostatnia chwila, aby zgłosić się do udziału w IX edycji Konkursu Innowator Mazowsza. Jest to konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości - również w dziedzinie szeroko pojętej turystyki.


Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma  i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

 

- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma
I miejsce: 25.000 zł brutto,
II miejsce: 15.000 zł brutto,
III miejsce: 10.000 zł. brutto;

 

- w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec
I miejsce: 15.000 zł brutto,
II miejsce: 12.500 zł brutto,
III miejsce: 10.000 zł. brutto

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Termin składania wniosków upływa 25. 09. 2017 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00). Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na www.innowacyjni.mazovia.pl  w zakładce: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/ix-edycja-konkursu.html


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konkursie.


mrot-innowator-mazowsza
Źródło i grafika: Mazovia.pl