ŚRODKI W RAMACH KSOW PRZYZNANE

mrot-srodki-ksowBlisko 900 tys. zł trafi w tym roku za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego na organizację na Mazowszu konferencji, seminariów, targów, konkursów czy szkoleń w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Pomoc Techniczna PROW 2014–2020). Duża część tych środków wykorzystywana jest na rozwój mazowieckiej turystyki wiejskiej - to cieszy.


Imponująca liczba umów…

Środki pozyskało 17 beneficjentów. Będą one przeznaczone na realizację 27 wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. Najwięcej umów, bo aż 11 podpisze Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pozostali beneficjenci to: Gmina Krasnosielc (1 umowa), Gmina Strachówka (1), Gmina Klembów (1), Miasto i Gmina Serock (1), Miasto i Gmina Drobin (1), Powiat Siedlecki (1), LGD Aktywni Razem (1), LGD Przyjazne Mazowsze (1), LGD Razem dla Rozwoju (1), LGD Zalew Zegrzyński (1), Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka (1), Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu (1), Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie (1), Centralna Biblioteka Rolnicza (1), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Jadów (1) oraz Stowarzyszenie NASZA WKRA (1).

– To bardzo ważne środki, bo skierowane na aktywizację obszarów wiejskich. Wśród podpisanych dziś umów jest wiele inicjatyw realizowanych przez mieszkańców zarówno dużych, jak i małych miejscowości. Są wśród nich imprezy cykliczne, projekty turystyczne, ale też oczywiście wydarzenia związane z promowaniem polskiej kultury i tradycji właśnie na terenach wiejskich – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

… i jeszcze więcej projektów

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim w 2017 r., dzięki pozyskanym środkom zorganizują szereg wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. Odbędą się seminaria i konferencje, m.in. „Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym”, „Rozwój przedsiębiorczości – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”, „Systemy jakości żywności wsparciem jakości produkcji”, „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”, „Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych” oraz „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych”. Powstanie również  projekt wsparcia turystyki wiejskiej –  szlak rowerowy „Rowerem nad Wkrę” zgłoszony przez Stowarzyszenie „Nasza Wkra”. Otrzymane środki wspomogą także organizację konkursów na najlepsze gospodarstwo ekologiczne MODR Warszawa, XXV Olimpiadę Wiedzy Rolniczej oraz wyjazdy studyjne i szkoleniowe, m.in. cykl „Innowacyjny hodowca”, zaproponowany przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Zagwarantowana pomoc finansowa umożliwi także organizację imprez promocyjno-informacyjnych na całym Mazowszu, m.in. XV Warszawskiego Święta Chleba (wrzesień/październik), VIII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw – LGD Zalew Zegrzyński (9 września), Dożynek Powiatu Siedleckiego (27 sierpnia), Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017 (3 września) czy Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” (wrzesień/październik).

 

 

fb-mrot-srodki-ksow
Zdjęcia: Michał Słaby / UMWM
Źródło: Mazovia.pl