• Forum rozwoju Mazowsza

ROZPOCZĘLIŚMY CYKL KONFERENCJI

mrot-radom-201716 listopada w Radomiu w historycznym budynku Resursy Obywatelskiej zainaugurowaliśmy nowy projekt MROT - cykl konferencji pod wspólnym tytulem "Konkurencyjny Region Turystyczny - kreacja, rozwój, promocja". Konferencja została zorganizowana wspólnie z samorządem Radomia. Projekt realizowany w subregionach służy przekazywaniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń dotyczących rozwoju i promocji turystyki.


Konferencję otworzyli: Leszek Ruszczyk - poseł na sejm RP, Rafał Rajkowski - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Radosław Witkowski - Prezydent Radomia oraz Jan Błoński - Prezes Zarządu MROT.

Wśród zaproszonych przez MROT prelegentów znaleźli się wybitni eksperci:
- Magdalena Kachniewska - dr hab profesor SGH, z tematem dotyczącym sposobów na przyciągnięcie współczesnego turysty,
- Tomasz Rosset - Dyrektor Zarządzający AKTERO, który zaprezentował rolę tour operatorów i biur podróży w procesie komercjalizacji produktów turystycznych,
- Hubert Gonera - Dyrektor Zarządzający landbrand, który skoncentrował się na efektywnej promocji regionu.

Część konferencyjno-prezentacyjną uzupełnili:
- Marcin Kępa - Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego oraz dr Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, którzy omówili potencjał Radomia i okolic w ujęciu zarówno geograficznym, jak i historycznym,
- Iwona Majewska - Zastępca Dyrektora Biura MROT, która omówiła rolę organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki.

Oprócz prezentacji podczas konferencji wręczono również certyfikaty dla punktów informacji turystycznej w Górze Kalwarii, Kozienicach oraz Gostyninie.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników wśród których znaleźli się: samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, informacji turystycznych oraz branży turystycznej. Jej celem było przede wszystkim zainspirowanie uczestników do nowych pomysłów na rozwój turystyki i produktów turystycznych oraz do nawiązania współpracy.

 

Tutaj do pobrania prezentacje z konferencji w formacie PDF:

- Magdalena Kachniewska "Be trexy"

- Tomasz Rosset "Komercjalizacja oferty turystycznej"

- Hubert Gonera "Wyróżnij się albo zgiń"

Zdjęcia: IT Radom