RYCERZE I PIELGRZYMI W TRADYCJI EUROPEJSKIEJ

mrot-drogi-jakubowe-mazowszeKonfraternia Świętego Jakuba Apostoła przy Katedrze Polowej WP, przy wsparciu Muzeum Ordynariatu oraz Fundacji Pamięci Rosy Bailly podjęła się zadania zorganizowania w dniu 14 kwietnia 2018 roku konferencji naukowej pt.: Rycerze i pielgrzymi w tradycji europejskiej. Konferencja ma przyczynić się do odkrywania dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy, a odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego w Warszawie.


Inspiracją do zorganizowania konferencji jest obserwowany od kilku lat rozwój pielgrzymowania transeuropejskiego do różnych miejsc kultu. Nastąpił renesans pąci do: Jerozolimy, Santiago de Compostela, Rzymu, Rocamadour, Trondheim (Nidaros), Tours, Asyżu. Miejsca peregrynacji, do których zmierzają współcześni wędrowcy, to ośrodki, które stanowią korzenie tożsamości europejskiej. Wiążą się one z oddawaniem czci świętym, jak również herosom. Należy podkreślić, iż celów pielgrzymek i podróży związanych z wielkimi postaciami, cały czas przybywa. Oddawany jest hołd nowym świętym (np. św. o. Pio, św. Faustyna, św. Jan Paweł II.

Organizatorzy konferencji pragną podkreślić fakt, iż pierwszymi pątnikami w Europie, którzy na masową skalę odbywali pąci, byli rycerze. Oni to budowali paradygmat pielgrzyma w średniowieczu. Również zapewniali bezpieczeństwo pielgrzymom cywilnym. Z Polski wielu rycerzy odbywało pielgrzymki do miejsc świętych. Wśród nich byli również znani z  dokumentów historycznych rycerze pochodzący z Mazowsza, jak Jaśko z Sierpca, Paweł z Radzanowa, czy Jakub z Białołęki.

Konferencja skierowana jest do humanistów różnych dyscyplin: literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, historyków sztuki, heraldyków, socjologów, filozofów, teologów etc. oraz naukowców innych dziedzin (np. geografowie, kartografowie, muzykolodzy), którzy odnajdą się w szerokiej tematyce konferencji. Najlepsze referaty, które uzyskają pozytywne opinie recenzentów, zostaną wydane drukiem w recenzowanej monografii.

 

Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego jest organizacją pozarządową, której  celem jest m.in. odtwarzanie i popularyzowanie  dawnej tradycji  pielgrzymowania i wędrowania pieszo, konno lub rowerem kulturowymi drogami św. Jakuba do Jego grobu w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W 2017 roku dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizacja wytyczyła i oznakowała mazowiecki odcinek Świętokrzyskiej Drogi św. Jakuba, która łączy Mazowsze z systemem  europejskich dróg do Santiago de Compostela. 14 kwietnia 2018 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona tradycji pielgrzymowania tymi drogami.

Więcej informacji: www.santiago.info.plmrot-konfraternia-1

mrot-konfraternia-2

 

mrot-drogi-jakubowe-mazowszeŹródło i zdjęcia: Źródło i zdjęcia: Konfraternia Świętego Jakuba Apostoła przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego