NOWA RADA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

mrot-nowa-rada-potInauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji odbyło się 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Akty powołania piętnastu członkom nowej rady wręczył minister Witold Bańka. Pracami nowej Rady POT pokieruje Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, którego rada wybrała jednogłośnie. Ale...


Zgodnie z ustawą o POT, jedna trzecia rady musi pochodzić z administracji rządowej, jedna trzecia ma reprezentować samorząd terytorialny, a jedna trzecia – branżę turystyczną. Minister może powołać od 12 do 18 członków na trzyletnią kadencję.

Z poprzedniego składu do nowej rady dostały się trzy osoby: Andrzej Kindler z PIT, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa Katarzyna Gądek.

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy między innymi przyjmowanie projektów rocznych planów finansowych, programów działania, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów oraz określanie zasad wynagradzania i kwalifikacji pracowników POT.

Szkoda jednak, że wśród pozostałych 3 wakatów możliwych do obsadzenia, nie znaleziono miejsca dla jakiegokolwiek przedstawiciela Regionalnych Organizacji Turystycznych, które bądź co bądź wchodzą w skład spójnej struktury POT-ROT-LOT. To właśnie ROT-y i LOT-y działające w regionach i w lokalnych społecznościach znają potrzeby i kreują kierunki rozwoju branży poprzez konkretne działania. Ich opinie z pewnością byłyby cenne dla prac Rady POT. 

Pełna lista członków Rady POT:
- Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (przewodniczący)
- Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentuje też Unię Metropolii Polskich (wiceprzewodnicząca)
- Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora departamentu programów ponadregionalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (sekretarz)
- Robert Jakubik, zastępca dyrektora departamentu spraw społecznych i oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Bartosz Nieścior, dyrektor biura ministra środowiska
- Patryk Demski, burmistrz Pelplina
- Artur Komorowski, naczelnik kancelarii prezydenta miasta Przemyśla
- Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
- Zbigniew Rasielewski, zastępca prezydenta Torunia
- Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
- Marek Ciechanowski, przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
- Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
- Tomasz Różniak, skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
- Urszula Ślązak, dyrektor departamentu współpracy z zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Krzysztof Strzałka, dyrektor departamentu dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych


mrot-nowa-rada-pot
Źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Turystyczna