DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ MAZOWIECKIEJ TURYSTYKI

mrot-rowery- mazowsze-myway-cyclist-3202481-pixabayUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego właśnie ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna pozyskała łącznie ponad 125 000 zł na realizację projektów turystycznych w regionie.


Zgłoszone projekty, które otrzymały dofinansowanie to:

 

1. Ciekawy projekt związany z rozwojem turystyki rowerowej wokół Warszawy - "Mazowsze "MyWay" – promocja tras rowerowych i atrakcji okolic Warszawy wśród młodzieży" - 27 000,00 zł.

 

2. Projekt ukierunkowany na dalszy "Rozwój systemu promocji sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego" - 50 000,00 zł.

 

3. "Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej w ramach Szlaków Turystycznych Dziedzictwa Mazowsza" - 45 000,00 zł.

Szczegóły dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego: http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/rozstrzygniecie_otwartego_konkursu_ofert_w_obszarze_turystyka_i_krajoznawstwo-1.html?cHash=8d1b4d957fmrot-rowery- mazowsze-myway-cyclist-3202481-pixabay
Zdjęcie: Pixabay