OBRADY SPOŁECZNEJ RADY TURYSTYKI

mrot-frot-spoleczn-rada-turystyki-1W dniu 18 lipca br. odbyło się w Ministerstwie Sportu i Turystyki posiedzenie Społecznej Rady Turystyki, poświęcone przede wszystkim koncepcji funkcjonowania systemu promocji turystyki w Polsce, czyli Ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej.


Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych reprezentowały: Małgorzata Wilk-Grzywna - Prezes Zarządu, na codzień działająca W Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Iwona Majewska - Członek Zarządu, na codzień działająca w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Trurystycznej, które zaprazentowały stanowisko FROT w kontekście planowanych zmian.

Ogromnie cieszy fakt, iż stanowiska Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych i Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych są bardzo do siebie zbliżone. Ważne, aby środowisko mówiło jednym głosem.

Na zakończenie obrad Minister Witold Bańka podkreślił, że kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki ma współpraca różnych partnerów oraz inicjatywa i zaangażowanie zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.


mrot-frot-spoleczn-rada-turystyki-1

mrot-frot-spoleczna-rada-turystyki-2
Zdjęcia: Facebook/Małgorzata Wilk-Grzywna