ZAPROSZENIE - HUSARIA I TRADYCJE RZECZYPOSPOLITEJ

mrot-zaproszenie-piknik-husarski-zamek-pultuskPiknik Husarski a podczas niego Ogólnopolski Turniej Husarski, inscenizacja Bitwy Hetmana Czarnieckiego ze Szwedami, pokaz łuczników konnych, rekonstrukcje historyczne z husarzami oraz królem Janem III Sobieskim w rolach głównych, ognisko sarmackie i wiele innych atrakcji uświetni V Dzień Tradycji Rzeczypospolitej na Zamku w Pułtusku. Z roku na rok popularność imprezy rośnie - stąd  aktualna edycja pikniku będzie trwała dwa dni – 1 i 2 września 2018r.


Bitwa pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 roku uznawana jest za jedną z dwudziestu najważniejszych w dziejach świata. Zawiadamiając papieża Innocentego XI o zwycięstwie król Jan III Sobieski napisał słynne słowa: „Venimus, vidimus et Deus vicit” („Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”).

Trzysta trzydzieści pięć lat temu na pomoc oblężonej przez wojska imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy stolicy Austrii pospieszyły wojska koalicji antytureckiej dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego. Bitwa zakończyła się świetnym zwycięstwem wojsk polskich i ich sojuszników doprowadzając do oswobodzenia Wiednia i zakończenia inwazji wojsk tureckich na Europę.

W odsieczy wiedeńskiej wzięło udział 27 tysięcy żołnierzy korony polskiej, w tym 25 chorągwi husarskich. To właśnie husaria zadecydowała o losie bitwy okrywając się bojową chwałą i sławą najlepszej wówczas formacji konnej. Jedną z owych 25 chorągwi husarskich wystawił na własny koszt biskup płocki Stanisław Dąmbski. Latem 1683 roku, żegnana uroczyście, wyruszyła ona z terenu ówczesnej Diecezji Płockiej (można zatem domniemywać, że i z okolic Pułtuska) na miejsce zgrupowania wojsk królewskich do Krakowa. Wartym podkreślenia tutaj jest fakt, że to właśnie chorągiew Biskupa Płockiego walnie przyczyniła się do Wiktorii Wiedeńskiej i była jedną z pierwszych, która zdobyła szarżą namiot Wezyra Kara Mustafy.

Biskup Dąmbski jeszcze przez wiele lat patronował zasłużonej w boju chorągwi, a sam – mając wielkie uznanie Jana III Sobieskiego – już wcześniej położył wielkie zasługi w dziele dyplomatycznej formacji koalicji antytureckiej. Jego następca na stolicy biskupiej w Płocku, Andrzej Chryzostom Załuski, przyszły kanclerz wielki koronny a w tym czasie biskup kijowski, 23 grudnia 1683 roku witał uroczyście w katedrze wawelskiej wracającego spod Wiednia zwycięskiego króla polskiego. Należy pamiętać, że został pochowany w kolegiacie pułtuskiej gdzie po dziś dzień można obejrzeć jego wmurowany nagrobek.

BITWA NA WYSPIE ALSEN (14 grudnia 1658) – w listopadzie 1657r. licząca 4,5 tys. żołnierzy dywizja jazdy polskiej pod dowództwem regimentarza Stefana Czarnieckiego wyruszyła na pomoc Danii, która toczyła wojnę ze Szwecją. Wojska sprzymierzone (polsko-cesarsko-brandenburskie) kierowały się na Zelandię, zdobywając po drodze inne mniejsze wyspy. Gdy 14 grudnia 1658r. wojska sojusznicze miały lądować na wyspie Alsen, Szwedzi prawie bez walki wycofali się w stronę zamku Sondenburg. Aby dogonić nieprzyjaciela, Czarniecki przeprawił swoją dywizję wpław przez cieśninę morską. Po opanowaniu wyspy Alsen, wojska sprzymierzone zmusiły załogę zamku Sondenburg do ewakuacji drogą morską. 

Na cześć tego starcia po dzień dzisiejszy śpiewamy w Hymnie Polskim:
„Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze,

dla ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze.”

Na pamiątkę owych historycznych wydarzeń 1 -2 września 2018 roku w Pułtusku można będzie uczestniczyć w uroczystym Dniu Tradycji Rzeczypospolitej. Po mszy świętej odprawionej o godz. 10.30 w Bazylice i przejściu na Zamek, sformowany zostanie orszak wojskowy z udziałem pielęgnujących tradycję husarzy-rekonstruktorów m.in. z Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, którzy w ten sposób przypomną wymarsz Chorągwi Biskupa Płockiego Stanisława Dąmbskiego do Krakowa. Od godz. 12.00 do późnego wieczora trwać będą turnieje, pokazy i prezentacje kunsztu wojsk polskich XVII wieku oraz gry i zabawy historyczne zakończone pokazem sztucznych ogni żegnających wyruszające na bitwę rycerstwo.


mrot-zaproszenie-piknik-husarski-zamek-pultusk
Źródło i zdjęcia: Zamek w Pułtusku