WARSZTATY - ORGANIZOWANIE TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY

mrot-turystyk-dzieci-i-mlodziezy-staging-258631-pixabayPolska Izba Turystyki zaprasza na prezentację i warsztaty skierowane do dyrektorów i nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz organizatorów turystyki młodzieżowej poświęcone zastosowaniu nowych regulacji prawnych przy organizowaniu turystyki dzieci i młodzieży: Jak bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem organizować turystykę dzieci i młodzieży. Warsztaty odbędą się 19 października 2018 r. w godz. 13.00-15.00 w trakcie targów World Travel Show w Nadarzynie.

 

mrot-warsztaty-pit


Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 14 grudnia 2017 Prawo Oświatowe) obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
- Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia
24 listopada 2017 r. obowiązująca od 1 lipca 2018 r.
- USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym rejestrze Karnym.
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który znajdą Państwo pod linkiem: https://goo.gl/forms/vgQOSyHb2tYoUNJ52
Termin zgłoszenia upływa z dniem 10 października 2018 r.

Jest możliwość uzyskania biletów dla grup szkolnych poprzez zgłoszenie bezpośrednio
u organizatora targów. Informacje są dostępne na stronie:https://worldtravelshow.pl/rejestracja-wts/

Warsaw Expo znajduje się w zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy niedaleko Nadarzyna. Organizator zapewnia możliwość dojazdu na teren targów osobom indywidualnym autobusem kursującym z centrum Warszawy. Można także skorzystać z komunikacji miejskiej (linie podmiejskie 703, 711 z przystanku P+R Krakowska).


mrot-turystyk-dzieci-i-mlodziezy-staging-258631-pixabay
Zdjęcie startowe: Pixabay
Źródło i grafika: Polska Izba Turystyki