SKANSEN OLENDERSKI NA MAZOWSZU

mrot-skansen-olenderskiSkansen Osadnictwa Nadwiślanego w Wiączeminie Polskim oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Zbiory i zabudowania prezentują dorobek i kulturę olenderską na Mazowszu. Skansen jest oddziałem płockiego Muzeum Mazowieckiego. W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczył marszałek Adam Struzik.


Olendrami nazywano pierwszych kolonistów przybyłych z Holandii, Flandrii i Fryzji na Żuławy Wiślane, gdzie znaleźli schronienie przed prześladowaniami religijnymi. Do Wiączemina Polskiego, położonego na lewym brzegu Wisły, Olendrzy przybyli w połowie XVIII w. W tym czasie osiedlali się także na drugim brzegu rzeki, aż po okolice Warszawy.

– Skansen w Wiączeminie Polskim to kolejne klimatyczne i piękne miejsce na mapie Mazowsza. Muzealnikom i etnografom udało się tu odtworzyć fragment prawdziwej olenderskiej wioski. To kolejne urokliwe miejsce w województwie mazowieckim, które koniecznie trzeba odwiedzić – mówi marszałek Adam Struzik.

Pierwsi zwiedzający

Podczas uroczystości inaugurującej działalność skansenu wystąpiła orkiestra OSP Słubice, Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne. Ponadto goście obejrzeli występ zespołu ludowego „Grzybowianki”, zespołu ludowego „URZECZEni”, a także wzięli udział w koncercie Kapeli Niwińskich. Można też było zwiedzić skansen.

Wiączemiński skansen

Skansen jest oddziałem płockiego Muzeum Mazowieckiego. Dzięki unijnemu wsparciu przyznanemu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości aż 3,3 mln zł wyremontowano kościół ewangelicki, szkołę oraz cmentarz, a także domy i gospodarstwa charakterystyczne dla osadników. Przeniesiono także kilka chałup i zabudowań gospodarczych z okolicznych miejscowości.


mrot-skansen-olenderski
Zdjęcie: Muzeum Mazowieckie w Płocku
Źródło: Mazovia.pl