FORUM ROT OBRADOWAŁO W WARSZAWIE

mrot-spotkanie-forum-rot-warszawa-2020W dniu 3 lutego br. odbyło się w Warszawie spotkanie w ramach Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Obrady dotyczyły między innymi projektów partnerskich, wizerunku FROT oraz nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Gospodarzami spotkania byli: Muzeum Warszawy oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.

 

3 lutego br. w Muzeum Warszawy odbyło się spotkanie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zdecydowanej większości Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Podczas spotkania Małgorzata Wilk-Grzywna, Prezes Zarządu FROT przedstawiła Informacja o merytorycznych  i  finansowych działaniach FROT podjętych w 2019 roku, informacja dotycząca zmian w składzie Zarządu oraz propozycję wstępną Planu działania na rok 2020.

Rozmawialiśmy również o możliwościach aplikowania przez FROT o środki na wspólne projekty. Małgorzata Wilk-Grzywna przedstawiła wniosek przygotowany przez Zarząd i złożony do Ministerstwa Rozwoju dotyczący „Dobrych praktyk w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”. Iwona Majewska omówiła możliwości aplikowania o środki w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a Dorota Lachowska przedstawiła możliwości programu ERASMUS+.

W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z kreowaniem wizerunku FROT oraz nową stroną internetową na bazie przygotowanej wstępnej koncepcji.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat stanowiska FROT w kontekście ustawy o promocji polskiej turystyki.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, iż tego typu wymiana informacji i doświadczeń jest niezwykle cenna i wyrazili pogląd, iż spotkania powinny się odbywać cyklicznie.


mrot-spotkanie-forum-rot-warszawa-2020
Zdjęcie: Maciek First