FROT CHCE DZIAŁAĆ W SZTABIE KRYZYSOWYM

mrot-frot-team-spirit-2447163-pixabayForum Regionalnych Organizacji Turystycznych - w którym aktywnie działa MROT - zwróciło się z pismem do Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego o włączenie przedstawiciela Forum do Sztabu Kryzysowego Branży Turystycznej przy Ministerstwie Rozwoju. Treść pisma przedstawiamy w załączeniu.

 

 

Kielce, 19.03. 2020

 

Szanowny Pan

Andrzej Gut-Mostowy

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju

 

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT) z niepokojem śledzi sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju i zagranicą.  Wprowadzony 12 marca 2020 roku przez Ministerstwo Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego wzbudza naszą troskę o funkcjonowanie członków zrzeszonych w regionalnych organizacjach turystycznych, w szczególności przedsiębiorców prowadzących obsługę ruchu turystycznego w licznych obiektach i atrakcjach na terenie naszego kraju. Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych jest nie tylko głosem regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ów), ale także platformą wymiany informacji między naszymi licznymi członkami.  Jest  reprezentantem wielu podmiotów nie zrzeszonych w innych organizacjach takich jak PIT, IGHP itp.

Dla większości naszych członków obecna bezprecedensowa sytuacja jest powodem do ogromnego niepokoju o przyszłość prowadzonych firm. Nie ukrywają, iż wielu z nich może wytrzymać i być zmuszonymi do zwolnień pracowników i zamykania przedsiębiorstw. Liczą, iż to właśnie regionalne i lokalne organizacje turystyczne będą  reprezentowały ich interesy m.in. w podejmowanych przez rząd pracach mających na celu minimalizację statków kryzysu, co spowodowane jest  obniżeniem, czy wręcz brakiem ruchu turystycznego. Oczekują od FROT aktywnych działań na rzecz ochrony branży. 

Cieszy nas fakt powołania przez Ministerstwo Rozwoju Sztabu Kryzysowego i połączenie sił organizatorów turystyki, branży hotelarskiej, transportowej, rozrywkowej targowej itp. Nasz sprzeciw budzi jednak brak przedstawiciela FROT w pracach powołanego ciała. Sztab Kryzysowy bez przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych nie jest w pełni reprezentatywnym głosem polskiej branży. Nie są w nim bowiem reprezentowane interesy członków ROT-ów i LOT-ów takich jak zarządcy atrakcji turystycznych,  małe obiekty noclegowe a także inne podmioty obsługujące ruch turystyczny. ROT-y i LOT-y otrzymują od swoich członków zapytania dlaczego nie ma nas w sztabie i dlaczego nie bierzemy udziału w jego  spotkaniach (spotkanie w dniu 9 marca w Ministerstwie Rozwoju). Jednocześnie zwracam się z prośbą o uwzględnianie w przyszłości organizacji wchodzących w skład systemu zarzadzania i promocji turystycznej Polski w pracach ministerstwa.  

Prosimy o uzupełnienie składu sztabu Kryzysowego o przedstawiciela FROT. Proponujemy, aby przedstawicielem tym była prezes FROT – Małgorzata Wilk-Grzywna.

Z poważaniem,

 

Prezes

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Małgorzata Wilk-Grzywna
team-spirit-2447163 1920

Zdjęcie: Pixabay