LIST OTWARTY W SPRAWIE PROPOZYCJI TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

mrot-wizytowkaPublikujemy list otwarty Zarządu MROT w sprawie propozycji tzw. tarczy kryzysowej  w odniesieniu do przedsiębiorstw branży turystycznej skierowany do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego, Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek i Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego. Treść listu w załączeniu.

 

Warszawa, 25 marca 2020 roku

 

Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki

 

Marszałek Sejmu

Pan Elżbieta Witek

 

Marszałek Senatu

Pan Tomasz Grodzki

 

 

 

List otwarty w sprawie propozycji tzw. tarczy kryzysowej

w odniesieniu do przedsiębiorstw branży turystycznej

 

 

Turystyka jest jedną bardziej dochodowych gałęzi gospodarki. Turystyka jest dziedziną o bardzo istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, wyrażoną zarówno udziałem w PKB jak i wielkością zatrudnienia. Jak podkreślają eksperci Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), udział tego sektora w PKB w ostatnich latach przekracza 6 proc. Rozwój turystki pobudza rozwój wielu innych branż gospodarki, m.in. budownictwa, transportu czy rolnictwa. Według POT, zatrudnienie w turystyce znalazło ponad 700 tys. Polaków. Kryzys związany z epidemią i wynikające z niego ograniczenia mają zasadniczy wpływ na działanie przedsiębiorstw branży turystycznej. O ile w przypadku pozostałych branż można jeszcze mówić o ograniczeniu działalności, to w branży turystycznej przedsiębiorstwa musiały przestać zaprzestać działalności w ogóle.


We wstępie chcemy zaznaczyć, że ani Polski, ani Europy, ani świata nie stać na kompletne wyłączenie gospodarcze. Żadna, nawet najbogatsza gospodarka tego na dłuższą metę nie wytrzyma. Epidemię należy zwalczać skutecznie izolując osoby zagrożone, doposażając służbę zdrowia, monitorując zachorowania w populacji poprzez przeprowadzania testów i budowanie tarczy odpornościowej populacji przy jednoczesnym wprowadzeniu działań chroniących gospodarkę kraju.


W sytuacji, kiedy Rząd RP, słusznie stawiając na pierwszym miejscu zdrowie Polek i Polaków,  zabronił jednak prowadzenia przedsiębiorcom ich działalności, należy zapewnić im minimum:

-       rezygnację z poboru składek ZUS za każde, nie funkcjonujące miejsce pracy z powodu epidemii;

-       prawne umożliwienie natychmiastowych zmiany w umowach o pracę pomiędzy pracownikami a pracodawcami na okres epidemii, polegające do wyboru na:

a)       możliwości udzielenia pracownikom urlopu postojowego, za który w 100 %, łącznie z kosztami pracodawcy zapłaci Rząd (proponowana wysokość to poziom minimalnej płacy krajowej) lub

b)      zmniejszeniu wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę (nie niżej niż ½ dotychczasowego czasu pracy).

-       zawieszenie poboru podatku dochodowego, podatku VAT, podatków drogowych od nieruchomości i innych danin publicznych na okres ograniczeń w prowadzeniu działalności i kolejne 3 miesiące;

-       zapewnienie zwrotu podatku VAT w ciągu 14 dni;

-       zawieszenie spłat kredytów dla przedsiębiorców, a także osób fizycznych

-       zapewnienie mechanizmu kredytowania firm przez banki komercyjne - np.: poprzez zabezpieczenia w 100% z BGK;

-       zapewnienie 100% rekompensaty za sprzedane bilety i różnego rodzaju zaliczki, które będą musiały zostać zwrócone klientom przez przedsiębiorców.


Dodatkowo rekomendujemy:

-       immunitet dla zarządów firm, które doznały zakłóceń w funkcjonowaniu, aby  w przypadku opóźnień w zgłoszeniu upadłości nie pociągać ich do osobistej odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy od 01.03.2020 – dzięki czemu być może uda się uniknąć  sytuacji zgłaszania upadłości „na wszelki wypadek”;

-       wydłużenie w ustawie terminu zwrotu za wycieczki zagraniczne i krajowe tak żeby organizatorzy mieli co najmniej 180 dni na zwrot lub mogli go zamienić na voucher do wykorzystania w ciągu 12/24 miesięcy. Termin wsteczny na zwroty wpłat - przynajmniej od 13 marca czyli od dnia kiedy wprowadzone zostały pierwsze ograniczenia.

-       możliwość zmniejszenia deklarowanego obrotu do gwarancji turystycznej poniżej kwoty z poprzedniego roku obrotowego w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nieprzewidzianych okoliczności wpływających na rynek turystyczny. Ewentualnie zabezpieczenie części gwarancji np. 30% środkami z BGK;

-       systemową rekomendację MEN, aby zmienić termin wycieczek szkolnych bez ich anulowania;

-       wstrzymanie kontroli przez Urzędy Skarbowe, ZUS, PIP, ITD itp. przez okres najbliższych 6 miesięcy.


Przedstawiona propozycja tzw. tarczy antykryzysowej jest nieadekwatna do skali strat jakie gospodarka Polski poniesie na skutek wielotygodniowego zatrzymania i skutków tego zatrzymania w przyszłości. Przedstawione wyżej propozycje dotyczą w takim samym stopniu sektora MŚP jak i dużych firm. Jednocześnie podkreślamy, że adresatem przedstawionych wyżej postulatów, w żaden sposób nie może być samorząd terytorialny, bo przekraczają one jego kompetencje ustawowe.

 

Nie zastosowanie zaproponowanych mechanizmów przy jednoczesnym przedłużaniu czasu narodowej kwarantanny będzie skutkowało upadłością tysięcy firm, likwidacją setek tysięcy miejsc pracy i wieloletnią recesją gospodarczą, której chcemy za wszelką cenę uniknąć.

 

Zarząd

Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej