REKOMENDACJE UNWTO DO PONOWNEGO URUCHOMIENIA TURYSTYKI

mrot-dokument-unwto-hand-644145-pixabayŚwiatowa Organizacja Turystyki (UNWTO) opublikowała zestaw wytycznych, które mają pomóc sektorowi turystycznemu wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Podkreślają one potrzebę zdecydowanego działania, przywrócenia zaufania i innowacji, oraz cyfrowej transformacji światowej turystyki.


Wytyczne zostały opracowane w porozumieniu z Komitetem ds. Globalnego Kryzysu w Turystyce i mają na celu wspieranie rządów i sektora prywatnego w wychodzeniu z niezrównanego kryzysu. W zależności od tego, kiedy zniesione zostaną ograniczenia podróży, wyspecjalizowana agencja ONZ ostrzega, że liczba przyjazdów turystów międzynarodowych może spaść od 60% do 80%. Stanowi to zagrożenie dla 100-120 mln miejsc pracy i może doprowadzić do strat finansowych rzędu 910 mld USD do 1,2 biliona USD.

Nowe wytyczne, będące kontynuacją wcześniejszych zaleceń dotyczących działań już zatwierdzonych przez Komitet, koncentruje się na siedmiu priorytetach dotyczących ożywienia turystyki w oparciu o filary łagodzenia skutków gospodarczych, opracowywania protokołów bezpieczeństwa oraz skoordynowanych reakcji i wspierania innowacji.

W wytycznych podkreślono znaczenie przywrócenia zaufania podróżnych za pomocą protokołów bezpieczeństwa i ochrony opracowanych w celu zmniejszenia ryzyka na każdym etapie podróży. Protokoły te obejmują wdrożenie procedur kontrolnych w stosownych przypadkach, w tym skanowanie temperatury, testowanie, fizyczne oddalenie, zwiększoną częstotliwość sprzątania oraz zapewnienie zestawów higienicznych dla bezpiecznych podróży lotniczych, usług hotelarskich lub bezpiecznych imprez.

Wytyczne UNWTO podkreślają również możliwość wspierania cyfrowej transformacji poszczególnych destynacji, firm i pracowników poprzez takie inicjatywy jak bezpłatne szkolenia online z UNWTO Online Academy oraz wdrożenie aplikacji takich jak Hi Card w celu poprawy międzynarodowej interoperacyjności na lotniskach i w hotelach. Podkreśla się również rolę technologii w promowaniu społecznego dystansu w hotelach i miejscowościach turystycznych.

UNWTO zamierza współpracować z Google w celu promowania nauki cyfrowej i szkoleń online, tak aby zapewnić nowe możliwości w całym globalnym sektorze turystycznym.

UNWTO utworzyła Światowy Komitet ds. Kryzysu w Turystyce, którego zadaniem jest kierowanie sektorem w odpowiedzi na kryzys COVID-19 oraz budowanie podstaw dla przyszłej odporności i zrównoważonego wzrostu. W jego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i członków stowarzyszonych UNWTO, obok Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Grupy Banku Światowego i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Sektor prywatny jest reprezentowany przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ACI), Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Promowych (CLIA), Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych(IATA) oraz Światową Radę Turystyki i Podróży (WTTC).

Pełen dokument UNWTO w cyforwej wersji PDF dostępny jest TUTAJ

mrot-zalecenia-uwto
Zdjęcie startowe: Pixabay
Źródło i grafika: UNWTO