UCHWALONO USTAWĘ O BONIE TURYSTYCZNYM

mrot-bon-wakacyjny-500-plus-baby-3369543-pixabay500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw – 16, wstrzymało się 12. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r.


Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „świadczeniem w formie bonu”, oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „dodatkowym świadczeniem w formie bonu”.

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r.

Zgodnie z ustawą, uprawnienie do otrzymania bonu będzie przysługiwać beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.


mrot-bon-wakacyjny-500-plus-baby-3369543-pixabay
Zdjęcie: Pixabay
Źródło: www.WaszaTurystyka.pl