WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MROT

mrot-walne-zebranie-czlonkow-2020W dniu 30 lipca br. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Walne Zebranie zatwierdziło Sprawozdanie z działalności MROT za 2019 rok oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 r, a także udzieliło absolutorium członkom Zarządu MROT za 2019. Ponadto Walne przyjęło Plan działalności oraz Plan finansowy MROT na 2020 r.


Walne Zebranie MROT odbyło się przy poszanowaniu obowiązujących zasad sanitarnych, aby delegatom zapewnić bezpieczeństwo podczas obrad.


mrot-walne-1

mrot-walne-2

mrot-walne-3

mrot-walne-4

mrot-walne-5\mrot-walne-6
mrot-walne-zebranie-2020
Zdjęcia: Radosław Krupa