STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI 2020

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji uprzejmie przypominam i serdecznie zapraszam na warsztaty strategiczne, które odbywać się będą między 2 a 11 grudnia 2013 r. w sześciu miastach województwa mazowieckiego.

Warsztaty są elementem realizacji przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną na zlecenie i we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego projektu Strategii rozwoju turystyki w
województwie mazowieckim na lata 2014-2020. Obecna Strategia bowiem, przewidziana na lata 2007-2013, kończy swą aktualność z końcem roku. Strategia jest w całości finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Warsztaty prowadzić będzie pan Wojciech Kłosowski, ekspert planowania strategicznego, współtwórca Strategii.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż raport z warsztatów diagnostycznych znajduje się na stronie www.turystykamazowsze2020.pl. Zachęcam do aktywnego wyrażania swoich opinii na powyższym platformie.

W załączeniu ponownie przesyłam harmonogram warsztatów wraz z lokalizacjami oraz ramowy program. Podobnie, jak w przypadku warsztatów diagnostycznych proszę, żebyście Państwo dokonali wyboru lokalizacji
warsztatów, w których będzie Państwu najwygodniej uczestniczyć.

Bardzo liczymy na Państwa obecność na warsztatach oraz zaangażowanie w cały proces tworzenia dokumentu. Wierzę, że dzięki temu wspólnie opracujemy dokument na miarę potencjału i aspiracji Mazowsza – serca Polski!

Prosimy o potwierdzenie obecności na warsztatach pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Z poważaniem
Iwona Majewska
Zastępca Dyrektora Biura
Koordynator projektu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wygrała otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pt. Opracowanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020. Projekt będziemy realizować w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, a także wszystkimi partnerami, którym na sercu leży mazowiecka turystyka.

Nowa strategia po przejściu procesu konsultacji i legislacji stanowić będzie najważniejszy dokument regionu w obszarze turystyki, który pozwoli ukierunkować podejmowane działania w celu optymalizacji sił i środków. Będzie również odgrywać ważną rolę w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw i przedsięwzięć turystycznych. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę kształt przyszłych programów operacyjnych, w których trzeba będzie szukać powiązań turystyki z innymi dziedzinami życia gospodarczego i społecznego, z związku z brakiem bezpośrednich odniesień.

Strategia będzie opracowywana metodą partycypacyjno-ekspercką, która zakłada duży udział interesariuszy rynku na wszystkich etapach prac tj. zarówno na etapie diagnostycznym, jak i strategicznym. Od aktywności wszystkich partnerów zależy kształt Strategii oraz zapisane w niej cele i działania. Zaangażowanie partnerów oraz przekazane informacje przyczynią się do powstania dokumentu spójnego z oczekiwaniami i potrzebami. To, nam, jako środowiskom turystycznym, pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów i rozwój gospodarki turystycznej w regionie, co zaowocuje osiągnięciem przez Mazowsze należnej mu pozycji na turystycznej mapie Polski i Europy.

W związku z powyższym już dzisiaj serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad Strategią. W tym celu uruchomiliśmy tę platformę interaktywną, na której możecie Państwo wyrażać swoje opinie oraz zgłaszać propozycje zapisów do Strategii. Ważne będą również informacje pozwalające zdiagnozować stan turystyki w regionie.

Bardzo liczymy na zaangażowanie wielu środowisk w cały proces tworzenia dokumentu. Wierzymy, że dzięki temu wspólnie opracujemy dokument na miarę potencjału i aspiracji Mazowsza – serca Polski!

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną rozpoczął prace nad projektem Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na kolejny okres programowania, tj. na lata 2014-2020.

Celem dokumentu jest wyznaczenie priorytetów i kierunków działań w rozwoju turystyki na Mazowszu. Strategia będzie tworzona metodą partycypacyjno-ekspercką, która zakłada duży udział interesariuszy rynku turystycznego w toku szeroko zakrojonych prac, zarówno na etapie formułowania części diagnostycznej, jak i strategicznej dokumentu.

Zachęcamy do podzielenia się doświadczeniami w zakresie problematyki rozwoju turystyki na Mazowszu. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety Wydatki na turystykę z budżetów JST w latach 2011-2013 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz o odesłanie jej w formie elektronicznej na podany niżej adres, do dnia 30 października 2013 r. W temacie wiadomości proszę wpisać: „Ankieta - Wydatki na turystykę z budżetów JST w latach 2011-2013 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Zebrane informacje pomogą w opracowaniu Strategii na kolejne lata programowania.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze MROT, tel. 22/8772010, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .