• kondolencje
  • kondolencje 2

MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

MROT wspiera rozwój Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, w ramach którego funkcjonują 23 punkty i centra informacji turystycznej. Wsparcie ukierunkowane jest na szkoleniu kadr turystycznych, opracowywanie i dystrybucję materiałów promujących Mazowsze oraz administrowanie regionalnego serwisu turystycznego. Regionalna Komisja Certyfikacyjna działająca przy stowarzyszeniu, odpowiada za wdrażanie krajowych standardów obsługi turystów oraz nadzór nad prawidłowych funkcjonowaniem jednostek. Między innymi dzięki powyższym działaniom w mazowieckich punktach informacji turystycznej można uzyskać fachową, wszechstronną i różnorodną informację o atrakcjach turystycznych w najbliższej okolicy oraz w całym regionie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Polski System Informacji Turystycznej

Regulamin certyfikacyjny

Wniosek o certyfikację centrum informacji turystycznej

Kryteria certyfikacji informacji turystycznej