• kondolencje
  • kondolencje 2

CERTYFIKACJA PUNKTÓW I CENTRÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

certyfikacjaProces certyfikacji punktów i centrów informacji turystycznej odbywa się zgodnie z wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej raz na dwa lata. Regionalna Komisja Certyfikacyjna działa w sposób ciągły, czuwa nad wdrażaniem przez jednostki informacji turystycznej zalecie w zakresie ogólnopolskich standardów obsługi turystów. Komisja prowadzi również dodatkową certyfikację, na wniosek zainteresowanych nowopowstających podmiotów podnosząc tym samym jakość świadczonych przez nich usług. Certyfikacja jest ważnym elementem prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Polega na ocenie jednostek informacji turystycznej i przyznawaniu im od 1 do 4 gwiazdek, których liczba odpowiada jakości usług świadczonych przez placówki.