• Samorząd Województwa Mazowieckiego
  ul. Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa
  e-mail: aneta.dabrowska@mazovia.pl
  http://www.mazovia.pl


 • Polska Izba Turystyki Oddział Mazowiecki
  ul. Krakowskie Przedmieście 64/6
  00-322 Warszawa
  e-mail: biuro@mit.waw.pl
  http://www.pit.org.pl


 • Warszawska Izba Turystyki
  ul. Tadeusza Borowskiego 2
  03-475 Warszawa
  e-mail: office@wit.org.pl
  http://www.wit.org.pl


 • Starostwo Powiatowe w Płocku
  ul. Bielska 59
  09-400 Płock
  e-mail: starostwo@powiat.plock.pl
  http://www.powiat-plock.pl


 • Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku
  ul. Brzozowa 1
  09-520 Łąck
  e-mail: stowgmin@wp.pl
  http://www.pojezierzegostyninskie.pl


 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Serocku
  ul. Retmańska 47
  05-140 Serock
  e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.pl
  http://www.jeziorozegrzynskie.pl/


 • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
  ul. 3 Maja 16
  06-300 Przasnysz
  e-mail: biuro@mazowszeturystyka.net.pl
  http://www.mazowszeturystyka.net.pl


 • Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna
  ul. Piłsudskiego 58
  08-110 Siedlce
  tel./fax 025-633-38-40
  http://www.nlot.pl


 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Mazowsze”
  ul. Litewska 11/13
  00-589 Warszawa
  e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
  http://www.pttk.com.pl


 • Miasto Siedlce
  Skwer Niepodległości 2
  08-110 Siedlce
  e-mail.com: boi@um.siedlce.pl
  http://www.siedlce.pl


 • Wspólnota Polska Dom Polonii w Pułtusku
  ul. Szkolna 11
  06-100 Pułtusk
  e-mail: sekretariat@zamekpultusk.pl
  http://www.zamekpultusk.pl


 • Fundacja Teraz Mazowsze
  ul. Marszałkowska 140
  00 - 061 Warszawa
  e-mail: fundacja@terazmazowsze.eu
  http://www.terazmazowsze.eu


 • Urząd Miejski w Węgrowie
  ul. Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 23 26 fax.: (25) 792 25 23 www.wegrowliwiec.pl e-mail:sekretariat@wegrow.com.pl
  http://www.wegrow.com.pl


 • Powiat Sierpecki
  ul. Świętokrzyska 2a
  09-200 Sierpc
  e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl
  http://www.powiat.sierpc.pl


 • Muzeum Niepodległości w Warszawie
  al. Solidarności 62
  00-240 Warszawa
  e-mail: promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl
  http://www.muzeum-niepodleglosci.pl


 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  ul. Narutowicza 64
  09-200 Sierpc
  e-mail: skansen@mwmskansen.pl
  http://www.mwmskansen.pl


 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
  01-531 Warszawa
  e-mail: edukacja@muzeumsportu.waw.pl
  http://www.muzeumsportu.waw.pl


 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  ul. Długa 52
  00-241 Warszawa
  e-mail: pma@pma.pl
  http://www.pma.pl


 • Muzeum Wsi Radomskiej
  ul. Szydłowiecka 30
  26-600 Radom
  e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl
  http://www.muzeum-radom.pl


 • Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna GROMADA
  pl. Powstańców Warszawy 2
  00-030 Warszawa
  e-mail: zarzad@gromada.pl
  http://www.gromada.pl


 • Stowarzyszenie "Zamek Liw" Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej
  ul. S. Batorego 2
  07-100 Liw
  e-mail: zbrojownia@liw-zamek.pl
  http://www.liw-zamek.pl


 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
  ul. Ciołka 16, lok. 122
  01-443 Warszawa
  e-mail: biuro@skkp.org.pl
  http://www.skkp.org.pl


 • Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych
  ul. Corazziego 4 lok. użytkowy 6
  00-087 Warszawa
  e-mail: polisguides@onet.pl
  http://www.polishguides.pl


 • ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie
  ul. Wolska 43
  01-201 Warszawa
  e-mail: promocja@almamer.pl
  http://www.almamer.pl


 • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
  ul. Baśki Murmańskiej 164
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza)
  e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
  http://www.3rzeki.pl


 • Muzeum Mazowieckie w Płocku
  Ul. Tumska 8
  09-402 Płock
  e-mail: muzeumplock@wp.pl
  http://www.muzeumplock.art.pl


 • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
  ul. Domagalskiego 5
  26-600 Radom
  e-mail: poczta@elektrownia.art.pl
  http://www.elektrownia.art.pl


 • Lokalna Organizacja Turystyczna Inte-Gra
  ul. Srebrzyńska 93
  94-203 Łódź
  e-mail: robert.sypek@inte-gra.pl
  http://www.inte-gra.pl


 • Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki
  ul. Nowogrodzka 49
  00-695 Warszawa
  e-mail: lotskarbiecmazowiecki@gmail.com
  http://www.skarbiecmazowiecki.pl


 • Gmina Mszczonów
  pl. Piłsudskiego 1
  96-320 Mszczonów
  e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
  http://www.mszczonow.pl