Opis projektu

Moda na Mazowsze

Projekt ma za zadanie zmienić postrzeganie Mazowsza i sprawić, aby region utrwalił się wświadomości społecznej jako atrakcyjny, interesujący i obfitujący w miejsca, gdzie można gromadzić wyjątkowe doznania. Naszym celem jest przekonanie, że Mazowsze nie jest płaskie i nudne, ale wyjątkowe i ciekawe. Mazowsze ma być regionem turystycznym. Chcemy otwierać wszelkie zmysły i pobudzać turystów do odbierania nimi wszelkich atrakcji Mazowsza. Realizacja projektu wygeneruje szereg korzyści dla partnerów zarówno z kręgu sektora samorządowego, jak i pozarządowego oraz biznesowego:

• Budowa marki regionu
• Promocja produktów i usług turystycznych
• Wzrost atrakcyjności turystycznej Mazowsza
• Wzrost liczby turystów spędzających wolny czas na Mazowszu
• Wzrost sprzedaży produktów i usług
• Zintegrowane działania marketingowe
• Kreacja zintegrowanych ofert turystycznych
• Dotarcie do mieszkańców Warszawy i Mazowsza
• Stworzenie skutecznej platformy prezentacji i sprzedaży oferty turystycznej w ramach wspólnej strony internetowej (bezpłatna prezentacja)
• Spadek sezonowości świadczenia usług
• Zwiększenie zysków ze sprzedaży oferty turystycznej poprzez dotarcie do nowych grup odbiorców
• Promocja we wspólnym wydawnictwie
• Promocja podczas wspólnych imprez plenerowych
• Bezpłatny udział w filmach promocyjnych
• Skoordynowany PR projektu zapewniany przez MROT

Moda na Mazowsze łączyć będzie następujące obszary:

• Tradycje kulinarne Mazowsza – producenci żywności, usługi gastronomiczne, tradycyjne wyroby, produkty regionalne – moda na kosztowanie kuchni regionalnej
• Sztuka użytkowa – inspirowana tradycyjnymi wzorami mazowieckimi
• Upominki regionalne – inspirowane sztuką ludową i wzorami regionalnymi np. mazowiecka Polanka (ręcznie szyta lala odziana w stroje dekorowane wzorami ludowymi)
• Odzież ze wzorami mazowieckimi – odzież w nowoczesnym designie odnosząca się do tradycyjnych wzorów
• Turystyka sensu stricto, czyli prezentacja potencjału turystycznego subregionów Mazowsza – unikatowe oferty turystyczne, dostawcy usług i atrakcji turystycznych

 

Jak będzie funkcjonować Moda na Mazowsze?

Moda na Mazowsze czerpie z potencjału regionu. Regionu wyjątkowego, gdzie toczy się dialog przeszłości z przyszłością, wschodu z zachodem, natury z cywilizacją. Regionu, gdzie tradycja jest nowoczesna a nowoczesność ma swoje źródła w przeszłości. Regionu, który jest miejscem, gdzie kontrasty intrygują, inspirują, stanowiąc kanwę kreowania nowych wartości pozwalających odkrywać tajemnice regionu jego mieszkańcom i przybyszom.

A więc:

Moda na Mazowsze będzie marką parasolową umożliwiającą sprzedaż produktów i usług pod wspólnym szyldem, który jest obietnicą jakości, bezpieczeństwa, atrakcyjności, emocji, rozrywki, doświadczenia doznania i uczestniczenia.

Marka ta jest również obietnicą przeżywania, przeżycia przygody w miejscach, które mają tradycję, tożsamość i historię, w miejscach, które są autentyczne i prawdziwe.

Realizacja projektu zakłada wykreowanie i komercjalizację oferty „Moda na Mazowsze" poprzez stworzenie pod egidą MROT profesjonalnej platformy współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami rynku turystycznego województwa mazowieckiego. W tym łańcuchu wartości każdy z nich będzie posiadał przypisaną mu funkcję:

- MROT – integrator przedsięwzięć, koordynator produktu, administrator portalu promocyjno-informacyjnego;
- biura podróży i tour operatorzy – sprzedawcy usług i produktów;
- sprzedawcy produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych – dostawcy produktów, współpracujący w ramach produktu „Moda na Mazowsze" pod tą marką;
- gestorzy atrakcji turystycznych oraz obiektów infrastruktury – dostawcy usług na szczeblu lokalnym;
- organizacje pozarządowe – dostawcy usług i produktów.

Dodatkową wartością projektu jest fakt, że działania produktowe podejmowane w ramach niniejszego projektu będą umożliwiać i stymulować współpracę na linii gestorzy i operatorzy produktów i usług a sprzedawcy.
Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia będą propagować lokalne tradycje kulinarne i wzory sztuki ludowej jako sposób na promocję dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych Mazowsza. Przyczyni się to do postrzegania Mazowsza jako destynacji godnej zainteresowania, ale również do rozwoju lokalnego wytwórstwa oraz aktywizacji twórców ludowych i artystów inspirowanych motywami etnicznymi.

 

Na jakim jesteśmy etapie?

W fazie przygotowawczej do uruchomienia projektu MROT zrealizowała następujące działania:

1. Współpraca z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, w ramach której Fundacja pokryła koszty doradztwa finansowego, prawnego, markertingowego dla projektu a także opublikowała album Inwestorzy Społeczni (700 szt skierowany do Ministerstw) w jakim znalazł się projekt Moda na Mazowsze. FISE objęło kompleksową pomocą projekt MnMdo końca grudnia 2013.
2. Opracowanie i złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 „Moda na Mazowsze jako kompleksowa i innowacyjna oferta turystyczna regionu". Projekt uzyskał dofinansowanie.
3. Rozpoczęcie terenowej inwentaryzacji, zebranie pierwszych doświadczeń, nawiązanie kontaktów z dostawcami produktów i usług.

 

Jakie są nasze plany na rok 2014 oraz lata 2015-2020?

W chwili obecnej projekt Moda na Mazowsze jest w przede dniu wprowadzenia na rynek, co jest związane z rozpoczęcie realizacji projektu współfinansowanego z RPO WM 2007-2013. Projekt zakłada realizację następujących działań do końca 2014 roku:

1. Inwentaryzacja potencjału oraz usługodawców w zakresie świadczenia usług, dostawy produktów dla turystyki i agroturystyki
2. Opracowanie katalogu identyfikacji wizualnej tj. znaku wraz z logotypem oraz jego aplikacji na wybranych nośnikach, w tym na opakowaniach dla produktów regionalnych
3. Stworzenie zintegrowanego, internetowego systemu informacji, promocji i sprzedaży usług i produktów
4. Promocja bezpośrednia:
a. Publikacja materiału promocyjnego
b. Nakręcenie filmów promocyjnych
c. Organizacja imprezy plenerowej
d. Organizacja konferencji prasowej wraz z pokazem mody inspirowanej tradycjami Mazowsza i showroomem prezentującym wybrany potencjał regionu.

Lata 2015-2020 to dalszy rozwój projektu przede wszystkim w zakresie dołączania kolejnych produktów i usług oraz ich promocji służącej zwiększaniu sprzedaży.