Partnerzy

Na bazie dwóch spotkań z przedstawicielami podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej i okołoturystycznej z obszaru województwa mazowieckiego wyłoniono podmioty, które stały się trzonem zawiązywanej inicjatywy klastrowej. Po spotkaniach informacyjno-warsztatowych, ostatecznie chęć przystąpienia do inicjatywy klastrowej zadeklarowało 13 podmiotów: