BADANIA TURYSTYCZNE

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na

 

Pilotażowe badanie wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie mazowieckim

 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna na podstawie Porozumienia o współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór ofert na wykonanie pilotażowego badania wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie mazowieckim, w sposób pozwalający zrealizować określone cele badawcze oraz opracowanie kompleksowego raportu.

- Ogłoszenie

- Szczegółowy opis zamówienia

- Oferta wykonawcy

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ogłoszenie o zaproszenie do składania ofert