Ludzie dla Turystyki

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych finansowanie na projekt pt. „Ludzie dla turystyki” - rozwój mazowieckich kadr na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. 

Projekt dotyczy przeprowadzenia cyklu spotkań szkoleniowo-warsztatowych oraz konferencji podsumowującej skierowanej do interesariuszy rynku turystycznego województwa mazowieckiego. Spotkania szkoleniowo-warsztatowe sprofilowane są odrębnie na 3 główne grupy interesariuszy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje kultury oraz branżę turystyczną. Odbędą się po 3 spotkania dla każdej z grup. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb każdej grupy. Szkolenia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny. 

Przedmiotem zadania jest podjęcie działań na rzecz podniesienia kompetencji mazowieckich kadr działających na rzecz rozwoju turystyki w kontekście zarówno planowania i zarządzania, jak i bezpośredniej obsługi klienta. Turystyka należy do tych gałęzi gospodarki, których efektywne funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na pracujących w niej ludziach. Jest branżą, w której postawy, kompetencje, przedsiębiorczość, innowacyjność, gościnność oraz serdeczność w odniesieniu do zasobów ludzkich stanowią integralną część produktu. Zasoby ludzkie są kluczowym czynnikiem sukcesu przemysłu turystycznego, który wyróżnia się na rynku pracy bardzo dużym potencjałem rozwojowym. Rola zasobów ludzkich jest tym istotniejsza, im bardziej traktujemy szeroko pojętą turystykę, jako branżę opartą na usługach, których z kolei sukces rynkowy jest w znacznym stopniu uzależniony od jakości i standardu.

Wysokie kwalifikacje i umiejętności profesjonalne są kluczowym elementem w osiąganiu wysokiej jakości usług turystycznych i wdrażaniu wysokiej jakości produktów turystycznych w kontekście szybko zmieniających się potrzeb rynku oraz zmieniającej się kompozycji kadr. 

Realizacja zadania ma kluczowe znaczenie dla rozwoju projektów nad którymi MROT pracuje już od 2011 r., m.in. sieciowych produktów turystycznych Mazowsza. Z drugiej strony ma być pierwszym etapem powstania i wdrażania programu rozwoju mazowieckich kadr turystycznych i okołoturystycznych „Ludzie dla turystyki”. Szeroko pojęty mazowiecki przemysł turystyczny przede wszystkim dzięki profesjonalnym kadrom może osiągnąć mocną pozycję konkurencyjną oraz kształtować politykę zrównoważonego rozwoju.


Pobierz szczegółowy harmonogram szkoleń oraz zgłoszenie na szkolenie

Prezentacja wprowadzająca (do pobrania)


- Klastry i rozwiązania sieciowe w turystyce – 5.10.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Współpraca z mediami w zakresie promocji obszaru i jego produktów turystycznych dla NGO – 20.10.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Sprzedaż lokalnych produktów turystycznych – 27.10.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Nowe trendy w turystyce – 3.11.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla przedsiębiorców – 6.11.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej dla NGO – 16.11.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Współpraca z mediami w zakresie promocji obszaru i jego produktów turystycznych dla jst – 17.11.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej – fundusze dla samorządów – 23.11.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Innowacyjne rozwiązania w turystyce - łączenie różnych obszarów np. design, moda, rzemiosło, kulinaria, podróże – 24.11.2015 

Program szkolenia (do pobrania)

Materiały szkoleniowe  (do pobrania)


- Konferencja podsumowująca 9.12.2015 

Zaproszenie 

Zgłoszenie 

Program

Materiały konferencyjne:

Podnoszenie kwalifikacji kadr jako główny kierunek działania regionalnych organizacji turystycznych

- Nie wyważajmy otwartych drzwi, czyli jak to robią inni - europejskie studium przypadku IRLANDIA

- A może współpraca? - czyli pomysły na projekty w kontekście dostępnych źródeł finansowania oraz wniosków wypracowanych w poszczególnych grupach szkoleniowych

- Profesjonalne kadry - mit czy potrzeba rynku turystycznego w XXI wieku.