ROZWÓJ, KOMERCJALIZACJA I PROMOCJA SIECIOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2017


W ramach projektu „Rozwój, komercjalizacja i promocja sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego 2016” MROT koncentrowała działania na produktach najbardziej zaawansowanych w komercjalizacji i tych, dla których rozwoju organizacja przygotowała infrastrukturę w postaci tablic informacyjnych i znaków kierunkowych w ramach RPO WM 2007-2013. Było to 8 sieciowych produktów turystycznych:

1.      Weekend z Termami Mszczonów

2.      Industrialne Mazowsze

3.      Legendy i Baśnie Mazowsza

4.      Wielki Gościniec Litewski

5.      Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza

6.      Szlak Chopinowski

7.      Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 r.

8.      Szlak Książąt Mazowieckich

 

Kolejny etap wspierania rozwoju sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim poprzez umocnienie ich pozycji na rynku i przygotowanie do rozszerzenia sieci każdego z produktów oraz promocję komercyjnych ofert produktowych wśród turystów jest zaplanowany na rok 2017. Projekt zakłada wykorzystanie różnych narzędzi w poszczególnych etapach, na które całość działań została podzielona. Rok 2017 to kontynuacja zadań zrealizowanych w 2011, 2012, 2013 oraz 2014 i 2015 r. w ramach projektów pt.: „Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych", „Rozwój sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim”, „Promocja skomercjalizowanych pakietów turystycznych w ramach rozwoju sieciowych produktów turystycznych Mazowsza”.

 

Działania projektowe w bieżącym roku zostały podzielone na trzy etapy:

1.       Przygotowanie merytoryczne:

a. seminarium

b. warsztaty dla poszczególnych produktów

c. stała współpraca i doradztwo w zakresie komercjalizacji

2.       Produkcja materiałów:

a. merytoryczne przygotowanie ofert

b. opracowanie graficzne

c. druk

d. produkcja ekspozytorów (projekty, wykonanie)

3.       Promocja:

a. dystrybucja ofert do punktów węzłowych

- centra i punkty it – oferty wszystkich produktów

- partnerzy/ współtwórcy sieciowych produktów – promocja krzyżowa ofert w ramach danego sieciowego produktu turystycznego,

b. promocja w mediach społecznościowych i na portalach internetowych,

c. promocja w magazynie „Moda na Mazowsze”,

d. opracowanie i publikacja katalogu PRODUKTY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w wersji polskiej i angielskiej,

e. promocja produktów podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych oraz imprez plenerowych,

f. organizacja workshopu B2B,

g. inne działania promocyjne.Główne działania w zakresie realizacji zadania obejmują trzy etapy: przygotowanie merytoryczne (1), produkcję materiałów (wdrożenie informacyjno-promocyjne) (2) i promocję ofert produktowych (3).


SEMINARIUM (zobacz relację)

Działania w ramach pierwszego etapu projektu (1) koncentrowały się na organizacji seminarium (30.03.2017 r.) mającej na celu przekazanie praktycznej wiedzy. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki w zakresie komercjalizacji produktów turystycznych w innych regionach Polski i świata, jak również działania na rzecz rozwoju sieciowych produktów turystycznych i możliwości komercjalizacji produktów na Mazowszu.


WARSZTATY

Podczas warsztatów dla grup produktowych i ich liderów oraz potencjalnych nowych partnerów sieci-usługodawców uczestnicy w praktyczny sposób uczą się przygotowania komercyjnej oferty turystycznej z uwzględnieniem potencjału oraz trendów nie tylko turystycznych, ale również społecznych. Warsztaty organizowane są dla każdej grupy produktowej (ogólnie 8 spotkań), moderowane przez jednego lub dwóch (w zależności od liczebności grupy) moderatorów – osób, posiadających praktyczną wiedzę i doświadczenie w podobnego rodzaju przedsięwzięciach.

Punktem wyjścia do dalszych prac są efekty warsztatów z komercjalizacji produktów organizowanych przez MROT, w których uczestniczą partnerzy zainteresowani wspólną komercjalizacją produktu sieciowego. Na podstawie tych warsztatów określa się ilość partnerów zdolnych do przedstawienia własnej oferty produktowej oraz współtworzenia wspólnych pakietów turystycznych.


HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

25 kwietnia - Mazowsze na Filmowo
9 maja - Mazowiecki Szlak Literacki
11 maja - Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu
16 maja - Skarbiec Mazowiecki
30 maja - produkt Kampinoskiego Parku Narodowego
czerwiec - produkt turstyki wodnej
czerwiec- produkt turystyki rodzinnej


Projekt w drugim etapie wdrożeniowym (2) zakłada przygotowanie  i  produkcję kart produktowych oraz katalogu Produkty Turystyczne Województwa Mazowieckiego dla szesnastu produktów sieciowych. Planowany przebieg prac polegał będzie na przygotowaniu merytorycznym uczestników projektu poprzez konferencję i warsztaty, opracowaniu tekstów ofert i ich akceptacji u partnerów produktów sieciowych, przygotowaniu projektów do druku i ich akceptacji oraz wydruk nośników promocyjnych.


Po zakończeniu etapu wdrożeniowego, działania skupione zostaną na promocji ofert produktowych (3) w ramach produktów sieciowych oraz na zwiększeniu dostępności ofert dla turystów indywidualnych poprzez komunikację w sieci Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, prasie, social mediach, tematycznych serwisach internetowych oraz na krajowych i zagranicznych targach turystycznych.


 

Zakończeniem działań w 2017 r., będzie organizacja workshopu, podczas którego partnerzy sieciowych produktów turystycznych, zaprezentują swoją ofertę przedstawicielom biur podróży i operatorom turystycznym.