WISŁA INSPIRACJĄ DLA MAZOWIECKICH UCZNIÓW

mrot-konkurs-wisla-1Wisła to najważniejsza rzeka dla Mazowsza. Obchodzony właśnie Rok Rzeki Wisły pozwala dostrzec jej walory turystyczne, przyrodnicze, ale też ekonomiczne. Konkursowe prace dzieci, zainspirowanych Wisłą, mogłyby być doskonałym materiałem do stworzenia np. wiślanego kalendarza na kolejny rok.


Samorząd Województwa Mazowieckiego włączył się w ogólnopolskie obchody, upamiętniające pierwszy wolny flis na Wiśle i rozkwit żeglugi wiślanej, który przyczynił się do rozwoju ówczesnej Rzeczypospolitej. Zorganizowaliśmy konkurs „Wisła inspiruje – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa mazowieckiego.

"Zależało nam na tym, by zainteresować uczniów otaczającą przyrodą i zwrócić ich uwagę na problemy ekologiczne. Cieszę się, że mogliśmy zobaczyć Wisłę i jej otoczenie oczami młodych Mazowszan" – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Nadwiślańskie krajobrazy

Nadesłane prace nawiązywały do walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki oraz obszarów leżących w jej bezpośrednim otoczeniu. Promowały także wśród młodzieży dobre praktyki i zachowania proekologiczne.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej oraz przyznała po 3 wyróżnienia w każdej z 3 kategorii. Nagrody trafiły również do opiekunów i szkół, z których wywodzą się zwycięzcy. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik – miejsca, w którym odbyła się tegoroczna gala konkursowa.

Organizowane przez urząd marszałkowski konkursy ekologiczne to już niemal tradycja. Cieszą się coraz większą popularnością wśród uczniów z regionu. W tym roku do rywalizacji w nich przystąpiło ponad 600 uczniów ze 107 mazowieckich szkół.

Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 057,94 zł.

 

mrot-konkurs-wisla-1

 

mrot-konkurs-wisla-2

Zdjęcia: Michał Słaby
Źródło: Mazovia.pl