WALNE ZEBRANIE MROT - NOWI CZŁONKOWIE I ZMIANY W STATUCIE

IMG 715421 marca br. w siedzibie Muzeum Pragi odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Cieszy fakt, że podczas spotkania do organizacji przyjęto 6 nowych członków. Dokonano też zmian w statucie MROT upraszczając procedury przyjmowania nowych członków.

 

Do grona MROT przystąpili: Fundacja „Do Dzieła!”, City Info Sp. z o.o., Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, Union 4 Future Sp. z o.o., Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o., Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o.

Walne Zebranie przyjęło Sprawozdanie z działalności MROT za 2017 r. oraz Sprawozdanie finansowe MROT za 2017 r. Wszystkim członkom Zarządu Walne Zebranie udzieliło absolutorium za działalność w roku 2017. Niezwykle ważnym punktem Walnego było przegłosowanie zmian w Statucie MROT, mających na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz ułatwienia w przyjmowaniu nowych członków. Walne przyjęło również Plan działalności i Plan finansowy MROT na 2018 r.

Walne Zebranie Członków MROT zakończyły niezwykle sympatyczne rozmowy przy świątecznym poczęstunku. Zdjęcia: Radosław Krupa / MROT