PRZEMYSŁ SPOTKAŃ W POLSCE - DUŻY POTENCJAŁ DLA GOSPODARKI

0-startPierwszego dnia Meetings Week Poland 2016 odbywającego się na Stadionie PGE Narodowym panelistką jednej z dyskusji była Monika Białkowska, dyrektor Warszawskiej Organizacji Turystycznej. A już w czwartek 17 marca w godz. 14:30-15:30 podczas Panelu Samorządów, jako jedna z uczestniczek dyskusji wystąpi dyrektor Anna Somorowska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Specjalnie dla odbiorców naszego newslettera udostępniamy pełen raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016”.


Już po raz czwarty spotykają się w Warszawie, w ramach pięciodniowego cyklu wydarzeń, liderzy branży, należącej do najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki świata. Mowa o przemyśle spotkań, gromadzącym specjalistów, zajmujących się profesjonalną organizacją konferencji, kongresów, konwencji, targów, wystaw i innych spotkań o charakterze biznesowym czy zawodowym. Meetings Week Poland 2016 w centrum konferencyjnym Stadionu PGE Narodowy potrwa od 14 do 18 marca i zgromadzi ponad tysiąc uczestników ze wszystkich stron kraju.Przemysł spotkań to potężny, zdefiniowany sektor gospodarki krajów rozwiniętych. Odpowiada w nich za 3 do nawet 6 procent produktu narodowego brutto. Tymczasem w Polsce na razie rzadko kto wie, co oznacza termin „przemysł spotkań”, a kategoria ta nie występuje w statystykach. Nie oznacza to jednak, iż branża ta słabo się u nas rozwija. Przeciwnie: jest to sektor zapewniający dziś dziesiątki tysięcy miejsc pracy i generujący wielomiliardowe obroty. Sektor przyszłości, oferujący wysokiej jakości usługi i sprzedaż wartości intelektualnych.

Trudno bowiem przecenić dziś znaczenie profesjonalnie zorganizowanych konferencji, kongresów i tym podobnych spotkań branżowych czy biznesowych, niezależnie od ich wielkości. Przemysł spotkań w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni sprzyja zatrudnieniu, pobudza handel, napędza eksport, promuje kreatywność w przedsiębiorstwach, a także przyczynia się do popularyzacji wiedzy i rozwoju kultury. Można bez przesady powiedzieć, iż branża ta zapewnia silne, pozytywne impulsy innym sektorom gospodarki, dla których pracuje.

Spotkania to kluczowy element naszej kultury i cywilizacji, a zatem branża spotkań ma w skali globalnej i lokalnej bardzo ważną rolę do odegrania. W Stanach Zjednoczonych w roku 2012 sektor spotkań odpowiadał za prawie dwa miliony miejsc pracy. Udział przemysłu spotkań w amerykańskim produkcie narodowym brutto wyniósł wtedy łącznie ok. 115 miliardów dolarów, a do budżetu z tytułu podatków wpłynęło ok. 28 miliardów.
W Wielkiej Brytanii całkowity udział przemysłu spotkań w PNB wyniósł w 2011 roku ok. 58 miliardów funtów, co przełożyło się na blisko 3 procent całego PNB. Branża spotkań w Wielkiej Brytanii daje 500 tys. miejsc pracy, czyli dwa razy więcej niż branża telekomunikacyjna.

W Polsce nie dysponujemy całościowymi danymi na temat wielkości przemysłu spotkań i kreowanych przez niego przychodach. Posługując się jednak nawet danymi cząstkowymi, możemy łatwo dostrzec skalę tego sektora i jego znaczenie dla gospodarki. Otóż, w 2014 roku same noclegi hotelowe, wynikające z uczestnictwa w konferencjach, kongresach, targach czy wystawach, które udało się policzyć w ramach statystyk gromadzonych przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, były warte ok. 1,2 mld zł. A przecież noclegi stanowią tylko ułamek wartości tego rynku. Koszty organizacji imprez, uczestnictwa w nich, podróży, zakupy usług i towarów, generowane w związku z działaniami przemysłu spotkań, to wielokrotność tej wartości.

 

Niektóre szacunki mówią obecnie o ponad 2-procentowym udziale przemysłu spotkań w PNB w Polsce. Jeśli przyjąć te optymistyczne szacunki za trafne, oznaczałoby, iż nadal mamy ogromny obszar do zagospodarowania, a dochód narodowy Polski mógłby na tym tylko skorzystać, osiągając wyższe tempo wzrostu. Nad tym między innmi, jak to osiągnąć, debatować będą w ramach Meetings Week Poland 2016 delegaci kluczowych organizacji i stowarzyszeń, a także agencji i innych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy spotykają się między 14 a 18 marca 2016 roku na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

W tym roku podczas Meetings Week Poland premierę ma raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016”. Dokument opracowany został już po raz siódmy przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Współpraca z wszystkimi regionalnymi biurami marketingu miejsc (convention bureaux), rekomendowanymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami oraz uczelniami wyższymi umożliwiła zebranie danych dotyczących przemysłu spotkań z czternastu województw, kilkudziesięciu obiektów i dała szansę dokonania analizy liczby 33 980 spotkań i wydarzeń. – Oszacowany na podstawie tych danych wkład przemysłu spotkań w gospodarkę kraju to 1577,3 mln zł, a łączny wkład w tworzenie miejsc pracy to 30 312 miejsc pracy w skali kraju. Warto również zwrócić uwagę na ponad 150 międzynarodowych konferencji planowanych w Polsce do 2021 roku oraz prawie 7 mln uczestników spotkań tylko w omawianych spotkaniach w 2015 roku  – podsumowuje Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau POT i autor raportu.

Meetings Week Poland jest organizowany od 2013 roku przez kluczowe stowarzyszenia i instytucje branży. W tym roku są to: Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Poland Chapter MPI, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), SITE Poland oraz Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie, przy udziale Poland Convention Bureau, MeetingPlanner.pl oraz The Warsaw Voice Conferences. Od 2014 roku organizację imprezy czynnie wspiera i współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jest to największe krajowe, wielodniowe wydarzenie, dedykowane środowiskom zawodowym, związanym z przemysłem spotkań. Stanowi swego rodzaju platformę wymiany doświadczeń, ale także okazję do dyskusji na temat potrzeb, przeszkód i priorytetów rozwoju tej branży przyszłości.

 

RAPORT "PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2016" DO POBRNIA W FORMACIE PDF

 

Fot. J.A.Kwiatkowski/GoodPress

Więcej na: www.meetingsweek.pl